Garfield, de kat met een oogprobleem

Garfield, een rosse kater van 2 jaar werd aangeboden met een vlek op het oog die niet reageerde op antibioticazalf . De vlek was intussen een paar maanden aanwezig, werd groter en er leek ook een gezwel op te groeien nu.

 

Garfield werd gediagnosticeerd met eosinofiele keratitis. Eosinofiele keratitis is een relatief zeldzame aandoening van het oog die wel eens bij de kat wordt gezien. Een grijze, witte of roze vlek is aanwezig ter hoogte van de cornea (hoornvlies).  Meestal is 1 oog aangetast maar indien beide ogen kunnen betrokken zijn. De vlek ontstaat meestal perifeer maar kan uitbreiden naar het derde ooglid, conjunctiva en kan een onregelmatige verdikking worden wanneer niet behandeld.  Ook kan het oog gaan ulcereren (verzweren) en het zicht kan verloren gaan. Dichtknijpen van de ogen en tranenvloei kunnen ontstaan door pijn. Eosinofiele keratitis wordt  zowel gezien bij de Europese korthaar als bij raskatten.  De exacte oorzaak is niet gekend maar een mogelijks is er een verband met het feline herpesvirus.

De diagnose gebeurt door microscopisch onderzoek  waarbij eosinofielen en soms mastcellen (een bepaalde soort witte bloedcel) zichtbaar zijn, in combinatie met de typische letsels. Een fluo test wordt eveneens uitgevoerd om na te gaan of het hoornvlies intact is.

 

De behandeling bestaat uit het lokaal toedienen van cortisone druppels of cyclosporine met een afbouwschema over 2 tot 3 maanden.  In vergevorderde gevallen moet er oraal (via de mond) cortisone gegeven worden of wordt een injectie lokaal toegediend. Indien een ulceratie aanwezig is moet de cortisonebehandeling uitgesteld worden. In uitzonderlijke gevallen dient megestrol acetaat toegediend te worden. Controles worden op regelmatige basis uitgevoerd om de respons op behandeling na te gaan. Tijdens deze controles wordt er opnieuw een fluo test uitgevoerd om ulcers uit te sluiten.

 

Comments are closed.