De totale heupprothese

inleiding

Een pijnlijke heup kan uw hond de mogelijkheid om een normaal, mobiel leven te leiden ernstig beperken. Het plaatsen van een totale heupprothese is een chirurgische oplossing waarbij de zieke (versleten) onderdelen van de heup verwijderd worden en vervangen door een nieuw, kunstmatig heupgewricht.

Deze kunstmatige onderdelen worden een prothese genoemd. De belangrijke doelstellingen van de heupprothese chirurgie zijn de pijnklachten van de versleten heup te verhelpen en de functie van het heupgewricht sterk te verbeteren. Het plaatsen van een heupprothese is meer en meer een routine ingreep geworden.

de normale anatomie van de heup

Om de functie van uw nieuwe heupgewricht beter te begrijpen is het noodzakelijk om enig inzicht te hebben in een normaal heupgewricht.


De relatie tussen dijbeen en heupkom wordt hier geillustreerd

 

De heup is een typisch "bol en kom" gewricht waarbij de bol of de heupkop zich diep in de pan van het bekken bevindt. Zowel voor als achteraan zijn er een aantal stevige gewrichtsbanden die van het geheel een zeer stabiel en beweeglijk gewricht maken.

Stevige spieren rond de heup zijn noodzakelijk want de heup staat voor een deel in voor de stabiliteit bij het rechtstaan en de functie van de heup bij het normaal stappen is evident.


De plaatsen van het kraakbeen zijn wit gekleurd 

Beide onderdelen van de heup zijn bedekt met een dikke laag kraakbeen die ervoor zorgt dat het gewricht soepel en pijnloos kan bewegen. Zolang de kraakbeenlaag intact is zijn er geen problemen, zelfs op hoge leeftijd kan er voldoende intact kraakbeen aanwezig blijven om normaal te functioneren, zonder pijn.

Wat gebeurt er bij artrosevorming?

Naarmate de leeftijd vordert zien we dat het kraakbeen dat normaal soepel en elastisch is, stilaan brozer wordt. Er treden barsten op in het gladde oppervlak en er beginnen stukjes kraakbeen los te komen.

Eens dit proces gestart is zien we dat er een vicieuse circkel ontstaat : het eens zeer gladde oppervlak wordt ruwer en wrijft nog meer in op het contactoppervlak. Het heupgewricht wordt minder soepel omdat twee ruwe oppervlaktes tegen elkaar schuren.

  
artrosevorming

Er komen stukjes kraakbeen los en die zweven rond in het gewricht wat blokkages kan veroorzaken. Door de irritatie komt er vocht in het gewricht, dit kan ook aanleiding geven tot een ontstekingsreactie in het kapsel. Dit wordt dan vaak dikker en stijver wat de beweeglijkheid van de heup niet ten goede komt.

Het lichaam probeert de druk op het aangetaste gewricht laag te houden en we zien de vorming van botuitsteeksels aan de randen van het gewricht, die scherpe randen kunnen ook pijn veroorzaken.

twee verschillende soorten heupprotheses

1. De cementloze heup

De cementloze heupprothese is actueel de meest gebruikte prothese. Er wordt een steel prothese geplaatst in het dijbeen kanaal en een sferische cup in de heupkom. Het oppervlak van de metalen prothese, zowel de component die in het femur (bovenbeen) en in de heupkom wordt geplaatst, is voorzien van een fijne laag met een poreus aspect.

Hierdoor wordt het bot dat rond de prothese en in nauw contact komt met het oppervlak gestimuleerd om in de prothese in te groeien.

           
polyetyleen                                  keramiek                                     metaal

Het kopje van de heupprothese is ofwel een metaal legering (meestal Cobalt en Chroom) ofwel een keramiek kopje dat een gewricht maakt met de metalen schelp in het bekken. De binnenzijde van de cup in de heupkom kan bestaan uit : poly etyleen, keramiek of metaal.

2. De gecementeerde heup

Soms is de botkwaliteit onvoldoende om een stevige en stabiele fixatie te bekomen van de prothese. Dan wordt er geopteerd om de prothesecomponenten aan het bot te fixeren door middel van botcement. Deze optie wordt echter actueel zo weinig mogelijk gebruikt.

De operatie techniek

Er wordt een insnede gemaakt aan de heup,deze is ongeveer 10 tot 15 cm lang. Er worden spieren losgemaakt van het bot en vervolgens wordt het kapsel van de heup ingesneden.


Afzagen van de heupkop, de witte massa is de "slechte heupkop"

 

De slechte heupkop wordt verwijderd samen met een deel van het kapsel. Daarna wordt de kom van de heup bewerkt door middel van sferische raspen die de kom van de heup perfect uitfrezen zodat er een prothesecomponent kan geplaatst worden.


Uitfrezen van de heupkom

 

Vervolgens wordt het kanaal in het bovenbeen uitgeriemd tot we eveneens een perfect aansluitende prothese krijgen, er wordt in het bekken en in het bovenbeen een proefprothese geplaatst en de stabiliteit van de nieuwe heup wordt getest.


Plaatsen van de prothese in het bekken.

 

Indien de opstelling met de proef prothesecomponenten aan alle voorwaarden voldoet worden de definitieve componenten geplaatst.

De spieren worden terug op het bot gefixeerd en de wonde wordt gesloten, met het achterlaten van een fijn buisje waardoor het overtollige bloed uit de wonde weg kan.
Actueel wordt er naar gestreefd een grote diameter kop te plaatsen, dit geeft een veel beter mobiliteit en veel minder risico op luxatie of ontwrichting va de heupprothese.

Hier kun je het plaatsen van een totale heupprothese in woord en beeld volgen.

nabehandeling

De nazorg, die door U gedaan wordt is van cruciaal belang voor de verdere genezing van uw hond zijn heup.
  • De hond dient gedurende de eerste vier weken aan de leiband te lopen (ook voor een klein plasje …).
  • Na veertien dagen komt u terug om de huidhechtingen te laten verwijderen. Vanaf de tweede week na operatie past u actieve massage toe d.w.z. strekken en buigen van het heupgewricht.
  • Vanaf de derde week kunt u starten met een wandeling, beginnende met 8 keer 2 minuten per dag opbouwend naar 8 keer 5 minuten per dag.
  • Voortaan kunt u in ons revalidatiecentrum "Elkoo" terecht om de revalidatie van Uw hond te versnellen en aangenamer te maken. Hierbij gaat de hond verschillende sessies ondergaan van hydrotherapie waar door de gewichtloosheid de heup veel sneller zal gebruikt worden.
Na 6 weken zien wij u dan nog eens terug voor een algemene controle.