Nieuwe wetgeving inzake sterilisatie kittens voor verkoop

 

Vanaf maandag 1 september is het wettelijk verplicht om een kat of kitten die u wil verkopen of weggeven te laten steriliseren of castreren, en te laten chippen en registreren.  Enkel voor erkende fokkers zijn er uitzonderingen.  De maatregel zou moet het aantal zwerfkatjes en het aantal katten dat in het asiel terecht komt moeten beperken.

De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid zal in elke fase van het Plan de uitgevoerde maatregelen evalueren, onder andere door gebruik te maken van de jaarlijkse statistieken van de in de asielen opgevangen katten. Hij zal daarbij rekening houden met de volksgezondheid, en de regering belooft nu al om desnoods bijkomende maatregelen te nemen.

Een tweede koninklijk besluit is voor de gemeenten bestemd. Elke gemeente moet voor een contactpunt zorgen waar inwoners zwerfkatten kunnen melden, zodat ze gevangen, gesteriliseerd en weer vrijgelaten kunnen worden, of desnoods geëuthanaseerd. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat de gesteriliseerde zwerfkatten gevoederd worden en dat ze beschutting hebben tegen extreme weersomstandigheden. De gemeenten zullen via een specifiek formulier bepaalde gegevens over hun zwerfkattenbeleid moeten bijhouden.

Bron: Persdienst van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Comments are closed.