Lasertherapie – Algemene info

De medische wereld verandert elke dag. Ook binnen de diergeneeskunde krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen.

Dierenkliniek Causus streeft steeds naar vernieuwing en wij zijn dan ook erg trots de eerste kliniek in België te zijn die de K-Lasertherapie kan aanbieden.

De Laser is een type lichtbron welke een smalle, evenwijdige bundel elektromagnetische straling uitzendt van één of enkele gedefinieerde golflengten.  De naam Laser is een afkorting van het Engelse 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation'.

Comments are closed.