Digitale en conventionele radiologie

Conventionele radiologie

Conventionele radiologie is een fotografische techniek die gebruik maakt X-stralen. Bij een conventionele opname valt de röntgenstraling door de patiënt op de cassette die een lichtgevoelige film bevat. Om te voorkomen dat er daglicht op de film komt tijdens de opname, wordt deze in een cassette gedaan. In die cassette zitten versterkingsschermen, ook wel luminescentie- of fluorescentieschermen genoemd, die onder invloed van röntgenstraling oplichten en zodoende de film extra belichten.
Het zichtbare licht doet vervolgens zilveratomen neerslaan uit zilverbromide. Het gevormde beeld wordt daarna, met behulp van chemicaliën, als een gewone foto ontwikkeld in de donkere kamer.

Digitale radiologie

Ook digitale radiologie maakt gebruik van röntgenstraling. Bij digitale radiologie worden de X-stralen omgezet in elektrische lading die wordt gemeten en omgezet naar een digitaal signaal. Het digitale signaal kan worden weergegeven op een monitor of kan worden afgedrukt op een film.
Het staat wel vast dat de resolutie van conventionele radiologie hoger is dan die van de digitale radiologie. Wel is het dynamische bereik van digitale opnames veel groter. Zo levert vrijwel elke opname een beeld dat na bewerking bruikbaar is.
Met behulp van de computer is het mogelijk de beelden te optimaliseren. Zo kan men het contrast veranderen of een foto minder donker maken

Voordelen van digitale radiologie

 1. Reductie in stralingsgevaar
  De hoeveelheid aan straling wordt beduidend minder doordat het systeem een stuk gevoeliger is dan het conventionele systeem. Het blijft wel nodig zich te beschermen tegen de stralen. Het is dus sterk aan te raden dat iedereen, aanwezig in de röntgenruimte, een loden schort draagt.
 2. Verbeterde beeldkwaliteit
  De digitale opnames zijn beter van kwaliteit, hoewel dierenartsen ook tevreden zijn met de conventionele foto’s. Vooral de foto’s van de forsere lichaamsonderdelen, zoals knieën, halswervels, schedel, rug en longen, zijn veel duidelijker geworden. Digitale radiologie zorgt er niet voor dat er méér te zien is, wel dat het beter te zien is.
 3. Chemicaliën
  Bij digitale radiologie wordt er geen gebruik gemaakt van chemicaliën voor het ontwikkelen van de opname. Dit is milieutechnisch een zeer goede vooruitgang. Dit scheelt jaarlijks tientallen liters afvoer van chemicaliën uit de praktijk. Ook is het gebruik van röntgenfilms sterk afgenomen, wat ook een positieve invloed heeft op het milieu.
 4. Archivering
  Alle opnames worden vastgesteld in het vieuwing-programma in de computer en in een back-up. Vroeger werden röntgenfoto’s in een speciaal daartoe bestemde ruimte opgeslagen, wat veel plaats in beslag neemt. Op die manier is het veel gemakkelijker gearchiveerde beelden terug op te roepen en te vergelijken met recente opnames.
 5. Bewerken van de beelden
  Het grote voordeel van digitale radiologie is de mogelijkheid om de foto op de computer te bewerken. Sommige softwarepakketten maken het mogelijk de beeldgrootte, het contrast, de densiteit en de scherpte te manipuleren. Zo kan de foto geschikt gemaakt worden voor voorlichting aan de klant.
 6. Snelheid en arbeidsintensiviteit
  De tijd tussen het nemen van de foto en het verschijnen van de opname op het beeldscherm duurt ongeveer dertig seconden. Het ontwikkelen van een conventionele foto duurt ongeveer vijf minuten. Digitale radiologie zorgt er op die manier voor dat veel foto’s in een korte tijdsspanne genomen en beoordeeld kunnen worden. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een digitaal beeld een stuk minder arbeidsintensief is dan het ontwikkelen van een conventionele opname.