de normale huid en zijn functie

De huid is het grootste, dikste en meest gecompliceerde dekweefsel van het lichaam. Ze is niet zomaar een beschermende laag maar neemt ook een vooraanstaande plaats in bij het contact tussen de dieren.
De huid is het grootste orgaan van ons lichaam.

De huid is een laagsgewijs opgebouwd orgaan dat het lichaamsoppervlak vormt en derhalve het gehele lichaam omhult. De huid speelt als orgaan niet alleen een bedekkende en beschermende rol, maar is ook van grote betekenis voor het handhaven van een constante lichaamstemperatuur en is tevens één van de belangrijkste zintuigorganen.

De drie hoofdlagen van de huid zijn :

  1. De dunne opperhuid (epidermis)
  2. De dikkere lederhuid (dermis)
  3. Het onderhuids bindweefsel (subdermis)

De buitenkant van de huid bestaat uit dode cellen die aan het afschilferen zijn. Die schilfers vallen gewoon af.
Vanuit de diepere lagen worden voortdurend nieuwe cellen omhooggestuwd naar de opperhuid. Ze worden steeds platter en uiteindelijk sterven ze af en vallen dan als schilfers van de huid.
Alles bij elkaar duurt zo'n proces ongeveer een maand, van het moment van de celdeling tot afsterven. De huid die men nu heeft is dus niet meer dezelfde als een maand geleden.

Functies van de huid

De huid weerspiegelt echter niet alleen de gezondheid van het dier, ze draagt er ook toe bij. Want de huid heeft een even belangrijke rol als het hart, de lever of de longen en heeft zoals ieder orgaan haar eigen onmiskenbare functies.

"Aan een hond zijn vacht kun je zien hoe gezond hij is" wordt er vaak gezegd. Dit klopt ook vaak want honden of katten met inwendige problemen gaan vaak een huidprobleem naar voor brengen.
Zo hebben honden met chronische nierinsufficientie vaak een ruwe en doffe haarvacht. Dieren met suikerziekte gaan een dunne vacht en haarkleed vertonen.
De ziekte van Cushing zal een dunne huid en een dunne haarvacht geven. Als we de Cushing behandelen krijgen die dieren weer een normale huid en haarvacht.
Dieren met endocrinologische problemen gaan haarverlies vertonen zonder jeuk, terwijl dieren met een bacteriele infectie van de huid haarverlies gaan vertonen met jeuk.

Zij vormt een nagenoeg waterdichte verpakking van de inhoud van het lichaam waarvan 60 procent uit water bestaat, en zij voorkomt uitdroging.

Zij is een ontvanginrichting, want de zenuwuiteinden in de huid vangen gevoelsindrukken op uit de buitenwereld. Als zintuigorgaan kan de huid prikkels uit de omgeving waarnemen. Door deze dubbelfunctie speelt de huid een belangrijke rol bij dierlijke contacten.

Zij is radiator zowel als isolator en helpt zo de lichaamstemperatuur op peil houden.

Zij vormt een barrière tegen verwonding en ziekte veroorzakende organismen.
Tegen het falen in een van deze functies is de huid dubbel verzekerd. In de eerste plaats kan ze zich opmerkelijk goed herstellen. Als de huid door een verwonding is doorbroken gaat ze onmiddellijk over tot aanmaak van nieuwe cellen; dit herstelwerk heeft zo grondig plaats dat op bijvoorbeeld de voetzoolkussens na het afschaven direct weer bijgroeien.

Hoewel de buitenste laag van de huid het lichaam beschermt, heeft ook het binnenste deel ervan speciale taken. Een van die functies is het ontvangen en doorgeven naar de hersenen van zintuiglijke indrukken. Die indrukken ontstaan door druk, temperatuurverschillen of beschadiging en geven dan gevoelens van aanraking, warmte of koude of pijn, maar ook van behagen en onbehagen.
Niet alle gebieden van de huid zijn even ontvankelijk voor gevoelsindrukken; die gevoeligheid is afhankelijk van het aantal zintuigcellen in de huid.