Notoëdres Cati

Inleiding en pathogenese

Dit is een zeldzame aandoening in ons land, die héél besmettelijk is en uitsluitend voorkomt bij katten. Meestal zien we dit bij wilde katten en katten die veel buitenshuis zijn.

Klinisch beeld

De primaire laesie van de Notoëdres mijt is een papel. Door zelftrauma ontstaan crustae ter hoogte van de oorranden.
In een later stadium kunnen de mijten zich verspreiden over de kop of elders over het lichaam, zoals over de poten.

De dieren zelf zijn er niet algemeen ziek van maar ze hebben wel veel jeuk, krabben en maken zo nieuwe wondjes.

Diagnostiek

Enkele diepe huidafkrabsels zijn meestal voldoende, want de trefkans is groter dan bij een Sarcoptes canis besmetting.

Differentiaal diagnose

  • Otodectes mijten
  • Cheyletiella mijten
  • Atopie
  • Voedselovergevoeligheid
  • Pemphigus foliaceus
  • Pemphigus erythematosus
  • Systemische lupus erythematosus

Therapie en prognose

Selamectine spot on (Stronghold) driemaal (met een interval van 2 weken) toedienen op de huid tussen de schouderbladen van de patiënt en de contactdieren.
De prognose is goed.