De keizersnede

Indien er geen weeën aanwezig zijn, zullen we via de buikwand moeten voelen of er nog pups in de baarmoeder aanwezig zijn.
Beter nog, als we twijfelen doen we een echografie om te zien of er nog pups of kittens in zitten. Zo ja, dan zien we ook of ze nog leven.
Indien er nog pups aanwezig zijn, dan kan 0.1 ml per 15 kg lichaamsgewicht oxytocine worden ingespoten (opwekken weeën). Indien er na 45 minuten nog geen reactie is, is het verstandig om contact op te nemen met de dierenarts.

Als er wel duidelijk persweeën aanwezig zijn, en er na 30 minuten nog geen pup geboren is, kunt u overgaan tot vaginaal toucheren.
U desinfecteert de vulva en uw handen goed. Indien u in de vagina een pup voelt zitten, kunt u de persweeën versterken door de bovenzijde van de vaginawand te masseren. Eventueel kunt u ook de teef aan de voorzijde omhoog houden. Voelt u niets in de vagina, dan is het verstandig om contact op te nemen met de dierenarts.

 

Over het algemeen zullen we eerst een echografie doen en daarna beslissen of er een keizersnede moet gebeuren of niet.

Bij sommige dieren is een bevalling onmogelijk, bijvoorbeeld bij een baarmoedertorsie, waarbij één hoorn gedraaid is. Deze hoorn wordt dan afgesnoerd en sterft af, samen met de eventuele puppies die er nog in zitten.

Links is de hoorn gedraaid en rechts is het een normale hoorn. Deze foto is van een mechelaar, die moest bevallen, die in shock was binnen gekomen.

Bij ons gebeuren de keizersneden altijd onder locale verdoving omdat dit een groot aantal voordelen heeft

  • De pups zijn direct "wakker" als ze geboren worden
  • De teef is direct wakker na de keizersnede en gaat zo gemakkelijker haar pups herkennen
  • Er is geen enkel risico om in de "verdoving" te blijven
  • De teef kan direct mee naar huis om haar pups te zogen

 

Klik hier om een keizersnede te volgen in woord en beeld

 


Samen bekomen van de keizersnede...


Vertroeteld worden...