Kanker : wat is kanker en hoe ontstaat het?

Definitie :

Kanker is een ongebreidelde doelloze groei van cellen in het lichaam. Deze cellen kunnen van overal zijn dus bestaan er bijna een oneindig aantal soorten kanker navolgens de plaats en de soort cellen.

Een gezwel van 16 cm doormeter.... Dit is zeker een gezwel maar bij nader histologisch onderzoek was dit goedaardig.

De plaats waar de cellen beginnen te groeien en een gezwel vormen noemen we de primaire haard. Deze primaire haard kan overal zijn.  Als er cellen van dit gezwel loskomen en zich via de bloedbaan of lymfevaten ergens anders gaan nestelen noemen we dat secundaire haarden of metastasen. Deze metastasen of uitzaaingen vormen het grootste probleem.

Van kanker spreekt men als aan 3 kenmerken is voldaan:

  1. Er zijn cellen die zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en dit blijven doen.
  2. De groei van deze cellen respecteert niet de natuurlijke grenzen in het lichaam (doorgroei buiten de oorspronkelijke plaats).
  3. De zich zo delende cellen verspreiden zich ook naar ver weg gelegen plekken in het lichaam, via de bloedsomloop, via de lymfebanen, of door verspreiding in een natuurlijke holte, zoals de buikholte of de borstholte (metastasering)

Deze Bouvier heeft een enorm uiergezwel dat al uitgezaaid is naar de longen.

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij honden op oudere leeftijd.  Tumoren die niet uitzaaien en niet in hun omgeving ingroeien noemen we goedaardige tumoren.

Tumoren die wel uitzaaien noemen we kwaadaardige tumoren.

Hoe onstaat kanker?

Er is in het lichaam een regiefunctie, waardoor cellen datgene doen wat nodig is om het organisme in stand te houden. Hoe deze regie precies in zijn werk gaat, wordt slechts ten dele begrepen. Naast chemische signaalstoffen zouden ook biofotonen een rol kunnen spelen.

Levertumoren bij een kat van 12 jaar oud.

Normale cellen in het lichaam hebben allerlei mechanismen om ze in toom te houden. Zo is het normaal gesproken niet mogelijk voor een cel om zich meer dan ongeveer 60 maal te delen (Hayflick-limiet). Bovendien zijn er veel eiwitten die een controlerende functie vervullen, en controleren of de cel nog wel normaal functioneert. Mocht dat niet zo zijn dan treedt een geprogrammeerde celdood op, apoptose genaamd.

Longtumoren bij een katje.

Soms komt het voor dat een cel door een aantal van deze beveiligingen heenbreekt, en met een onstuitbare celdeling begint zonder dat daar in het lichaam behoefte aan bestaat. Deze conditie ontstaat doordat het DNA schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld door inwerking van carcinogene chemische verbindingen, door inwerking van ioniserende straling, of door bepaalde virussen.

Ook komt het in sommige families voor dat een bepaald beveiligingsmechanisme niet of niet goed genoeg werkt; dit kan resulteren in een hoog voorkomen van een bepaald type kanker in die familie, of een algemeen hoger voorkomen van allerlei soorten kanker