wat is het vooruitzicht van een patient na kankertherapie?

Wat is de prognose?

De herstelkans van een patiënt, wordt prognose genoemd. De prognose van een kankerpatiënt hangt af van vele factoren. Vooreerst de plaats in het lichaam waar de kanker begon. Ook andere factoren beïnvloeden de prognose in aanzienlijke mate. Dit zijn de grootte van de tumor, de graad van uitzaaiing naar nabije organen, en of er metastasen zijn.

Om te kunnen beslissen welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt, moeten we eerst al deze zaken onderzoeken. Daarom werd een namensysteem voor de verschillende stadia van de kanker overeengekomen. Tijdens de diagnose trachten we te onderzoeken in welk stadium de kanker zich bevindt. Soms kan men dit stadium maar pas bepalen nadat de tumor chirurgisch werd verwijderd.

Voor elke vorm van kanker bestaan er meerdere systemen om het stadium te bepalen. Het TNM- systeem wordt echter het meest gebruikt. In dit systeem staat de :

 • T voor tumorgrootte en het effect ervan op de nabijgelegen organen.
 • N staat voor het aantal lymfknopen die door tumoren werden aangetast, alsook de plaats waar deze lymfknopen zich bevinden.
 • M duidt aan hoe ver en waar de tumor is gemetastaseerd of uitgezaaid.

Elke letter wordt gevolgd door een getal van 0 tot 4 (waar 0 het minst erge stadium en 4 het ergste stadium voorstelt).
Een tumor die bijvoorbeeld als T1 N0 M0 wordt geclassificeerd, wilt zeggen een kleine tumor, zonder verwikkeling met lymfknopen en zonder metastasen.

Het stadium van de kanker vormt een belangrijke factor bij elke beslissing over de behandeling. Nochtans mag niet alleen dat in aanmerking worden genomen. Wij houden ook rekening met de leeftijd en algemene gezondheidstoestand van de patiënt wanneer wij een behandeling voor een bepaalde kanker adviseren.
Ook de wensen van de eigenaar zelf zijn heel erg belangrijk.

Tumoren die nu behandeld worden met chemotherapie

 • Maligne lymfoma bij de hond en kat (kwaadaardige lymfeklierkanker)
 • Botkanker bij de hond in combinatie met pootamputatie of vervanging van het aangetaste bot door een donor – of kunstbot
 • Multiple myeloom (plasmaceltumor)
 • Chronisch lymfocytaire leukemie
 • Plaveicelcarcinoma van de neusspiegel bij de kat

Met succes behandelen betekent niet dat iedere bovenvermelde tumor 100% kans op genezing geeft.
Hiermee bedoelen we dat er bepaalde percentages kunnen gegeven worden van genezing en hoe lang het duurt eer men metastasen kan zien.
We spreken dan echt over percentages en deze moeten dan relatief gezien worden tov uw huisdier die een tumor heeft.

Tumoren die in aanmerking komen om te behandelen met chemotherapie

 • Blaashalstumoren (overgangsepitheelcelcarcinoma)
  (Bij de behandeling van deze vorm van kanker wordt geen gebruik gemaakt van cytostatica, maar van NSAID’s zoals piroxicam of meloxicam)
 • mastocytoma graad II en mastocytoma graad III (in combinatie met chirurgie)
 • haemangiosarcoma (tumor van een bloedvat of milt)
 • hersentumoren (in combinatie met chirurgie)
 • anaalzakcarcinoma (in combinatie met chirurgie)
 • adeno carcinoma van de dikke darm (in combinatie met chirurgie)
  (Bij de behandeling van deze vorm van kanker wordt geen gebruik gemaakt van cytostatica, maar van NSAID’s zoals piroxicam of meloxicam)
 • plaveicelcarcinoma in de mondholte van de hond (in combinatie met chirurgie)
  (Bij de behandeling van deze vorm van kanker wordt geen gebruik gemaakt van cytostatica, maar van NSAID’s zoals piroxicam of meloxicam)

Een ander aspect van chemotherapie is het risico voor de eigenaar, de behandelende dierenarts en de omgeving van de eigenaar. We trachten altijd een duidelijk protocol op te stellen voor de eigenaar wat mag en niet mag. Nooit geen rechtstreeks contact met urine, mest en/of braaksel gedurende de chemokuur. Handschoenen dragen bij het verzorgen van de dieren.


Dit was een gezwel van drie kg, goedaardig. De grootte van het gezwel doet er niet toe of het goedaardig of kwaadaardig is.

De mate waarin de eigenaar de mogelijkheid heeft om mee te werken en de mate waarin hij de neveneffecten kan accepteren bepalen het mede succes van de chemotherapie.

Opvallend is dat in tegenstelling tot wat wij vroeger dachten, de meeste eigenaren niet afhaken wegens financiele redenen maar veeleer de frequentie van de behandeling en de afstand naar de kliniek de doorslag geven om niet te behandelen.