beenmergtransplantatie ter bevordering van fractuurheling

Soms gaat de genezing van een fractuur niet zoals we willen en krijgen we een non union of delayed union fractuur. Dit wil zeggen dat de fractuur niet of maar gedeeltelijk gaat aan elkaar groeien.

Als dit gebeurt moeten we ingrijpen door een greffe tussen de twee fractuurhelften te plaatsen. Deze greffe gaat dan de fractuur genezing bevorderen.

Deze greffe of "graft" kan afkomstig zijn van verschillende systemen en afhankelijk van de diersoort krijgen ze een andere naam.

1. Autografts

Weefsel genomen uit een plaats in het lichaam en teruggeplaatst elders in hetzelfde individu. Dus histocompatibel.
De voordelen hier zijn dat er geen afstoting kan zijn omdat het uit hetzelfde lichaam komt. Andere voordelen zijn :

 • graft is matrix (osteoconductie) = passieve invloed
 • graft beïnvloedt dit proces door het uitzenden signalen (osteoinductie) = actieve invloed
 • graft zit vol groeifactoren en osteoinductieve stoffen die botvorming stimuleren.

2. Allografts

 • Weefsel getransplanteerd tussen 2 leden van dezelfde soort (konijn-konijn, hond-hond).
 • Het gebruik van gerevasculariseerde grafts is hierbij (nog) niet mogelijk in verband met acute afstotingsreacties.
 • Deze grafts moeten bewaard worden en door deze bewaartechnieken is er geen cellulaire activiteit in het transplantaat waardoor het langzamer aanslaat in vergelijking met een autograft.
 • Door de initiële demineralisatie treedt er een verhoogde botafbraak (osteoclastische activiteit) op.

3. Xenografts

 • Transplantatie tussen 2 soorten (varken-hond).
 • Deze geven geen goede resultaten ivm de afstoting van het transplantaat.

4. Synthetische materialen als botgraft

 • Stoffen met osteoconductieve eigenschappen.
 • Worden gebruikt bij herstel van botdefecten waar weinig biomechanische krachten op staan of ter opvulling van gaten, soms gecombineerd met autoloog beenmerg of bottransplantaten, soms als carrier van groeifactoren.
 • Voorbeelden zijn :
  • Hydroxyapatiet (HA), wordt niet geresorbeerd, is sterk
  • Tricalciumfosfaat (TCP), langzame resorptie, maar is broos
  • Mengsel van HA en TCP
  • Collageen

Hoe dit in de praktijk gebeurt zie je hier :

Foto 1 : De greffeplaats wordt voorbereid en met een zaagje gaan we het te transplanteren stuk bot doorzagen.
Foto 2 : Hier is het stuk los en kunnen we het klaar maken om te transplanteren.
Foto 3 : Het stukje bot wordt eerst ontdaan van alle spieren en bindweefsel zodat het clean in de non union fractuurhaard kan geplaatst worden.
Foto 4 : Hier is het stukje bot geplaatst in de fractuur haard.

Deze fractuur was al 6 maanden zonder enige vorm van heling. Door deze ingreep groeide de fractuur in 10 weken aan elkaar.