Haakwormen bij honden

Haakwormen danken hun naam aan het terugplooien van het kopuiteinde waardoor ze het uitzicht van een haak hebben. Ze zijn eerder klein en hebben snijdende monddelen of tanden waarmee ze zich vasthaken aan de darmwand.

   Een echte griezel, die bijt zich vast in de darm.

De eitjes ontwikkelen in de de buitenwereld tot larven die oraal opgenomen worden of door de huid van hun gastheer dringen (percutane besmetting) en pas na een reis door het lichaam in de darm belanden.

    Een eitje van de haakworm

Inwendige cyclus

Dit is één van de meest schadelijke wormsoorten bij de hond. De larven dringen via de huid binnen (vooral langs de onderkant van de poten) en vinden hun weg via hart -> long -> luchtpijp -> slokdarm naar de dunne darm waar ze zich met bloed en darmweefsel voeden. Op hun reis kapselen sommige larven zich onderweg en geven bij drachtige teefjes aanleiding tot besmetting van de pups.

    Volwassen haakwormen.

Symptomen.

Larven en wormen beschadigen huid, darm en longen. Vanaf een bepaalde leeftijd bouwen honden een zekere immuniteit op maar een infectie bij pups en jonge hondjes eindigt niet zelden fataal.

  • Huid: penetrerende larven veroorzaken vooral t.h.v. de voetzolen jeuk en roodheid, bacteriële complicatie kan het probleem vergeren met aantasting van de gehele voet.
  • Long: het binnendringen van de long gaat gepaard met eerder milde letsels, zelfs bij zware infecties.
  • Darm: hier zijn de letsels diep en bloederig. Zware of chronische infecties gepaard gaan met bloedarmoede, vermageren en verlies van eetlust. Bij pups is een slijmerige donkere diarree samen met bloedarmoede zeer verdacht voor Ancylostoma-infectie.

 

Wist je dat

pups met vele honderden wormen besmet kunnen zijn;

  • iedere worm dagelijks tot 6 darmletsels veroorzaakt;
  • dit gepaard gaat met een bloedverlies van 0.25 ml;
  • de wormen zo verspilzuchtig zijn dat ze 90% van het opgezogen bloed niet verteren;
  • vrouwelijke wormen tot meer dan 25.000 eitjes per dag produceren.

Gevaar voor de mens.

Percutane infectie met Europese haakwormen bij de mens is zeer zeldaam. (sub)tropische soorten zoals Ancylostoma brasiliense zijn hiertoe wel in staat.

Ontworming.

De meeste wormafdrijvende geneesmiddelen zijn effectief.

  • Pups met risico op besmetting behandelen op week 2/4/6/8/10/12.
  • Preventieve behandeling is aan te raden na of tijdens een reis met de hond in warme streken of na import van een pup of volwassen honden. Ernstige infecties behoeven professionele verzorging.
  • In kennels reduceren hokken met een betonnen vloer het risico aanzienlijk. Larven overleven de meeste ontsmettingsmiddelen (javel, Dettol®, zout,...) niet.