Gespleten zacht en/of hard gehemelte

Inleiding

Schizis is een aangeboren afwijking waarbij het weefsel van de lip en/of het gehemelte van een puppy niet zijn dichtgegroeid.
Een gespleten lip is een smalle opening of kloof in de huid van de bovenlip, die soms helemaal tot onderaan de neus doorloopt. Een gespleten gehemelte is een opening tussen het gehemelte en de neus.

Oorzaak

De precieze oorzaak van een gespleten lip of gehemelte is niet bekend, maar men neemt aan dat vooral aangeboren factoren een rol spelen. Als een van de ouders of een broer of zus een gespleten lip of gehemelte heeft, neemt de kans op deze aandoening toe.
De afwijking ontstaat tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling, in de eerste weken van de dracht.

Verschijnselen

De aandoening kan in drie vormen voorkomen :

  • gespleten lip zonder een gespleten gehemelte
  • gespleten gehemelte zonder een gespleten lip
  • gespleten lip in combinatie met een gespleten gehemelte.

 


gespleten lip in combinatie met een gespleten gehemelte.

 

Bij een gespleten gehemelte is er soms slechts een gedeeltelijke opening, in andere gevallen is zowel het voorste als het achterste deel van het gehemelte gespleten. Het voorste deel van het gehemelte is beenachtig en wordt het harde gehemelte genoemd. Het achterste deel heet het zachte gehemelte.
De spleten kunnen aan één zijde (unilateraal) of aan beide zijden (bilateraal) van de mond voorkomen.

Diagnose

De diagnose gespleten lip en/of gehemelte wordt gesteld tijdens het lichamelijk onderzoek van een puppy.

Complicaties

De voeding kan problemen geven. Voor een puppy met een gespleten lip is het vaak moeilijk om aan de tepel of speen te zuigen, terwijl een puppy met een gespleten gehemelte melk of voeding in de neusholte kan krijgen.
Er zijn speciale spenen en plaatjes om deze problemen te voorkomen. In een later stadium moet men bedacht zijn op andere complicaties van een gespleten lip en gehemelte, zoals :

  • veelvuldige verkoudheid
  • ontbrekende of juist te veel tanden
  • misvormde of verkeerd geplaatste tanden
  • meer kans op gaatjes.

Deze honden zijn ook vatbaar voor middenoorontstekingen, omdat de buis die het middenoor met de keel verbindt het vocht niet goed afvoert, zodat in het oor een vochtophoping kan ontstaan.

Behandeling

Er zijn verschillende reconstruerende operatietechnieken om een gespleten lip en gehemelte te verhelpen.
Met de operaties aan een gespleten lip en gehemelte wordt in het eerste levensjaar begonnen. Voor een gespleten lip waarbij slechts één zijde van de mond is betrokken, is maar één operatieve reconstructie nodig, en als beide zijden erbij betrokken zijn, kan het in twee operaties hersteld worden, die ongeveer een maand na elkaar worden uitgevoerd.
De behandeling van een gespleten gehemelte kan meerdere operaties omvatten.


De eerste foto toont een gespleten bovenlip en een gespleten gehemelte
Op de tweede foto zijn er twee insnijdingen gemaakt langs de tandenrij zodat er "plaats" vrijkomt om over de spleet te trekken.
Op de derde foto is de spleet al overgehecht.
Op de vierde foto zie je het esthetische resultaat.