melkkliertumoren bij de hond

De twee belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van melkklier tumoren zijn : blootstelling aan vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) en leeftijd.
Het is natuurlijk logisch dat teven daar meer last van hebben dan reuen.
Als je als teef op jonge leeftijd al een hoge blootstelling aan oestrogenen hebt en deze blijft maar doorgaan tot op oudere leeftijd dan heb je veel kans om melkklier tumoren te ontwikkelen.
Ook teven die de anticonceptie ingespoten krijgen, krijgen meer oestrogenen binnen en dat verhoogt de kans op melkklier tumoren.

verschillende vormen van uierklier tumoren

Tumoren in de uier kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn.
Een tumor wordt gedefinieerd als een stuk weefsel waarin de celdeling versneld plaatsvindt. Als tumoren groter worden, voelen ze aan als een knobbeltje in de uier.
Sommige tumoren groeien zonder het omringende weefsel te vernietigen. Ze veroorzaken klachten doordat ze druk uitoefenen op omliggend weefsel. Zolang tumoren alleen groeien en zich niet verspreiden worden ze goedaardig genoemd.


Een bouvier met erg grote melkkliertumoren

Kwaadaardige tumoren hebben de eigenschap om het omliggende weefsel te vernietigen en binnen te dringen. Op die manier kunnen zij zich verspreiden door het lichaam. Tumorcellen kunnen zich een weg banen naar bijvoorbeeld bloed- of lymfevaten. Vervolgens verplaatsen de tumorcellen zich dan door het bloed of lymfe naar een ander deel van het lichaam.
Als deze cellen zich op de nieuwe plaats gaan vermenigvuldigen, spreekt men van een uitzaaiing of een metastase.

Ontstaan van melkklier tumoren

In het dierlijk lichaam worden op verschillende plaatsen oestrogenen geproduceerd. Voordat teven stoppen met loops te worden komen zijn de eierstokken de belangrijkste oestrogeen-producerende organen. Nadat de eierstokken op non actief staan vindt oestrogeenproductie voornamelijk plaats in bindweefsel, bijvoorbeeld in de borst en buik.


Cysteuze ovaria kunnen zorgen voor een verhoogde oestrogenen productie.

Een enzym dat een belangrijke rol speelt in de oestrogeenproductie is aromatase. Dit enzym bevindt zich in elke cel die bijdraagt aan de oestrogeenproductie. Het is verantwoordelijk voor de laatste stap in de omzetting van cholesterol - via mannelijke geslachtshormonen (androgenen) zoals testosteron - in oestrogenen.

In de uier vindt er interactie plaats tussen de tumorcellen (epitheelcellen) en het omliggende bindweefsel. Het bindweefsel bevat het aromatase-enzym waardoor deze cellen oestrogeen produceren. Het oestrogeen diffundeert naar de tumorcellen die een oestrogeenreceptor bevatten. Hierdoor gaat de tumor groeien. Maar ook de tumor heeft invloed op het omliggende bindweefsel. De tumor en infiltrerende cellen van het immuunsysteem scheiden allerlei factoren af zoals interleukines en groeifactoren die de activiteit van het aromatase enzym verhogen. Hierdoor produceert het bindweefsel meer oestrogeen waardoor de tumor sneller gaat groeien en dus meer factoren gaat uitscheiden. Hier is dus sprake van een positieve terugkoppeling.

het voorkomen van melkklier tumoren

Onder invloed van vrouwelijke hormonen wordt het ontstaan van melkliertumoren gestimuleerd. Hoe jonger de teef gesteriliseerd wordt, hoe minder de hormonen kunnen inwerken op het melkklierweefsel en hoe kleiner de kans is op melkliertumoren op latere leeftijd. Ons advies is derhalve om de hond op jonge leeftijd te laten steriliseren.

Als de ingreep voor de eerste loopsheid, op 6-7 maanden leeftijd, wordt uitgevoerd is de kans op de ontwikkeling van melkkliertumoren enorm verkleind.
Melkkliertumoren komen tot ontwikkeling bij 25% van de teven die 4x of vaker loops zijn geweest.
Een sterilisatie verkleint de kans op melkkliergezwellen aanzienlijk.
Zij krijgen op oudere leeftijd vaak meerdere tumoren waardoor grote chirurgische ingrepen noodzakelijk zijn.
Ook indien eigenaren goed opletten komt ingrijpen soms te laat en kunnen honden hieraan overlijden.
Indien de eierstokken voor de eerste loopsheid worden verwijderd is de kans op melkkliertumoren kleiner dan 1%.
Na de eerste loopsheid is deze kans al gestegen tot ongeveer 7%.
Door een paar loopsheden met sterilisatie te wachten gooit u dus het belangrijkste voordeel weg!

behandeling van melkkliertumoren

Als er geen uitzaaiingen te vinden zijn dan is behandeling altijd zinvol. Zeker bij kwaadaardige gezwellen geldt dat hoe eerder ze weggehaald worden des te groter de kans op genezing is.
Het is een fabeltje dat gezwellen harder gaan groeien als er aan geopereerd wordt en dat je ze daarom beter kunt laten zitten.
Bij de operatie wordt de complete melklijst met bijbehorende lymfeknopen te verwijderen. Dit betekent dat we alle melkklieren aan een kant wegnemen. Op deze wijze voorkomen we dat we weefsel laten zitten waar ook weer gezwellen in kunnen ontstaan.
Tijdens deze eerste ingreep wordt de teef ook gesteriliseerd om de invloed van de oestrogenen weg te werken.

Een yorkshire van 11 jaar met grote melkklier gezwellen. Een grote insnede wordt gemaakt om alle weefsel mee te hebben en zeker niets te laten zitten. Dit grote defect moet nu nog gehecht worden.
Uit preventie gaan we altijd voorstellen, zes weken na de eerste operatie, de andere complete melklijst met bijbehorende lymfeknopen ook te verwijderen.

Dit is het resultaat na een tweede operatie, het litteken van de eerste operatie zie je lopen schuin naar beneden.
Als er al uitzaaiingen zijn is genezing niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om de hond na de operatie met chemotherapie te behandelen om zo het leven van de hond te verbeteren en eventueel te verlengen (afhankelijk van het soort gezwel, gemiddeld een jaar). In tegenstelling tot mensen worden honden niet misselijk en krijgen ze geen haaruitval.