Endo-Parasieten bij puppies

Met endo parasieten bedoelen we de parasieten die in het lichaam van de hond voorkomen.
Bij puppies jonger 12 weken komen verschillende parasitaire infecties voor. Het is belangrijk dat bij pups met diarree er altijd een mestonderzoek gedaan wordt. Afhankelijk van de diagnose kan er een adequate behandeling voorgesteld worden.

Cryptosporidiose

Dit is een parasiet die niet mag verward worden met coccidiose. Cryptosporidium parvum is een parasiet die leeft in de darmen van de pups en die een directe cyclus heeft.
De prepatent (periode tussen besmetting en symptomen) periode is kort (2-5 dagen).
Pups besmet met deze parasiet vertonen volgende symptomen: depressie, niet willen eten, vertraagde groei en intermitterende diarree.
Via een mestonderzoek kunnen we de parasiet herkennen.

  
Oocysten van cryptosporidium parvum in de mest van een pup

Bij de diagnose moet heel het nest behandeld worden, hoe jonger de pups hoe slechter de prognose.
Als behandeling geven wij hier Halofuginone gedurende drie opeenvolgende dagen.
Preventief gaan we de kennels voldoende ontsmetten en voldoende controleren op nog aanwezige parasieten.

coccidiose

Coccidiose wordt veroorzaakt door de parasiet Isospora Canis of Isospora Ohioensis. Het is een veel voorkomende ziekte maar weinig gediagnosticeerd.
De grootste opflakkering zien we rond de speen periode. De pups eten dan een paar dagen minder, hebben plakkerige zwarte mest met een beetje slijm op. Soms is er wat bloed te zien.
De diagnose gebeurt weer microscopisch en daar treffen we de verschillende stadia van de parasiet aan.
Uiteraard treffen we in darmcoupes van gestorven pups ook de parasiet aan.


Een oocyste van Isospora Canis

Coccidiose wordt behandeld met Diclazuril (2.5 mg/kg/dag in een maal te geven). Dit wordt gegeven op dag 28 en 15 dagen later nog eens.
Als het gaat om een pup van 8 weken of ouder gaan we werken met Sulfadiazine preparaten.
Yoghurt en andere lactobacillen kunnen gerust bijgegeven worden.
Preventief moeten we vooral op de hygiene letten. Uitstomen van de kennels is een ideale desinfectie. De oocysten zijn immers heel gevoelig aan hitte.

Giardiasis

Giardia Lamblia is de meest voorkomende darmparasiet bij de hond.
Puppies kunnen er behoorlijk last van hebben en produceren een geel grijze, volumineuse stinkende mest. De puppies hebben minder eetlust en gaan frequenter gaan defaeceren.
Ze hebben last van gewichtsverlies en verhoogde drankopname.
De diagnose wordt gesteld door mestonderzoek.

Dit is een giardia volwassen.


Dit is een electronen microscopisch beeld.

De behandeling bestaat erin de puppies 5 dagen na elkaar te behandelen met Parazan (25 mg/kg/dag).
Soms gebruiken we Metronidazole aan 20 mg/kg 2*/dag gedurende 10 dagen.
De preventie bestaat erin de hokken uit te stomen en de drink en eetbakken van de grond te zetten.

Worminfecties

Het is onwaarschijnlijk hoeveel verschillende soorten van deze griezels de planeet bevolken. Hun levenscyclus kan bijzonder ingewikkeld en fascinerend zijn.
Bij de voor ons belangrijke soorten gaat deze meestal van een ei dat al of niet opgenomen wordt door een tussengastheer waarin zich larven ontwikkelen die dan op hun beurt opgenomen worden door de eindgastheer waarin de volwassen wormen tot ontwikkeling komen. Deze produceren opnieuw eieren die met de stoelgang uitgescheiden worden.

   
Massa lintwormen in de mest van een volwassen hond.

Wormen worden ingedeeld in drie grote groepen:

 1. Lintwormen (Cestoden), hebben een plat lichaam opgedeeld in stukjes. Deze stukjes zijn gevuld met eieren, kruipen uit eigen beweging uit de anus en zijn met het blote oog zichtbaar.
  Alles over lintwormen vindt U hier
 2. Rondwormen (Nematoden), de grootste en meest frequent aangetroffen groep, hebben een rond lichaam aan de uiteinden spits toelopend. Hiertoe behoren de spoelwormen, zweepwormen, en haakwormen.
  Alles over spoelwormen vindt U hier
  Alles over zweepwormen vindt U hier
  Alles over haakwormen vindt U hier
 3. Platwormen (Plathelminthen), in onze streken bij huisdieren geen belangrijke vertegenwoordigers, wel bij herkauwers.

Ontworming

Ontwormingsprodukten bestaan onder de vorm van pillen, pasta's en zelfs druppeltjes voor in de nek.
Ze worden over het algemeen goed verdragen en zijn veilig.
Niet alle produkten dekken het volledig spectrum, vooral lintwormen vereisen nogal eens een aangepaste behandeling.
Zo gaat het ene product niet werkzaam zijn tegen lintwormen en gaat een ander product wel werken tegen zowel lintwormen als rondwormen.
Wanneer je moet ontwormen hangt af van een aantal factoren. Afhankelijk van het gebruikte produkt is het niet altijd nodig of nuttig om ze strikt op te volgen.
Ook met het infectierisico moet rekening gehouden worden. Volg in elk geval steeds de specifieke aanwijzingen van de dierenarts.

 • ontwormingskuur best starten vóór vaccinatie
 • pups, op weken 2/4/6/8, daarna maandelijks tot 1jaar oud
 • volwassen dieren die binnen blijven, 2 maal per jaar
 • volwassen dieren die vaak buiten komen, 4 keer per jaar
 • altijd na een positief faecesonderzoek
 • fokdieren
  • 1x vlak vóór de paring
  • 1x 2w vóór de bevalling
  • tijdens het zogen gelijktijdig met jongen