Hartkleppen

Door hun bouw en werking zijn de hartkleppen in staat om te voorkomen dat het bloed dat eenmaal uit de boezems en hartkamers is gepompt, in die ruimten terugstroomt.
Het hart telt vier kleppen, één aan de uitgang van elke ruimte. De binnenste laag van de hartwand, het endocard, loopt naadloos over in de bekleding van de hartkleppen.

Wat zijn de hartkleppen?

Het hart heeft vier kleppen, één aan de uitgang van elke ruimte.In de rechterhelft van het hart bevinden zich de tricuspidalisklep (tussen de rechterboezem en de rechterkamer) en de pulmonalisklep (bij de uitgang van de rechterkamer).
Het bloed uit het lichaam stroomt van de rechterboezem naar de rechterkamer, gescheiden door de tricuspidalisklep. Het bloed uit de rechterkamer wordt door de pulmonalisklep in de longslagader gepompt om in de longen met zuurstof te worden verrijkt.Gelijksoortige kleppen zitten in de linkerhelft van het hart. De mitralisklep bevindt zich tussen de linkerboezem en de linkerkamer, de aortaklep bij de uitgang van de linkerkamer. Van daaruit wordt het bloed in de aorta gepompt, de grote lichaamsslagader die de rest van het lichaam van bloed voorziet.