algemene behandeling van Behandeling een botbreuk

A. Inleiding

Regelmatig worden dierenartsen voor gezelschapsdieren geconfronteerd met botbreuken of andere ernstige aandoeningen van het skelet. Botbreuken van de hond en kat liggen voor de hand maar wat te denken van een rat met een gebroken dijbeen, een konijn met de heup uit de kom of een leguaan met een gebroken lendenwervel?


Soms spelen hond en kat samen, soms vechten ze.......

In alle gevallen wordt met de eigenaar overlegd en de beste therapie voorgesteld door de dierenarts. In sommige gevallen bestaat er een keuzemogelijkheid tussen spalken (conservatief behandelen) en osteosynthese (chirurgisch behandelen). Dit artikel geeft een overzicht van verschillende aandoeningen en behandelingen en schetst de voor- en nadelen van conservatief en chirurgisch behandelen.

B. Voorkomende problemen

Het is nog niet zolang geleden dat dieren met ernstige botbreuken werden ingeslapen. Tegenwoordig is het zo dat met de uitgebreide chirurgische mogelijkheden, verbetering van de intensive care en de toegenomen bereidheid van de eigenaar er vaker met succes een behandeling van het dier kan plaats vinden. Per diersoort kunnen de behandelingsmogelijkheden verschillen zodat we eerst per soort bekijken met wat voor problemen een eigenaar geconfronteerd kan worden.

  • Botbreuken bij honden

De botbreuken die een hond oploopt zijn meestal het gevolg van een aanrijding, vechtpartijen of valpartijen.

Soms is het tegen de eigenaar opspringen van een jonge hond al voldoende voor het krijgen van een breuk van het bovenbeen.
Bij aanrijdingen is het logisch dat door de krachten die daarbij ontstaan botten kunnen breken of dat bijvoorbeeld een heup uit de kom schiet doordat het heupkapsel scheurt.

Bij vechtpartijen kunnen sterke honden bij kleinere honden zo hard in de poten bijten dat er een breuk optreedt, betreft het grotere honden dan zie je nog wel eens dat er breuken aan de kaken optreden doordat de honden met de bek tegen elkaar botsen of elkaar daar bijten.

Honden die vallen kunnen van alles breken of gewrichten kunnen uit de kom schieten.


Een erg gecompliceerde femurfractuur bij een katje na een RTA (road traffic accident)

Een kleine ongelukscategorie die dan nog overblijft zijn de honden die door een paard worden getrapt of natuurlijk de (jonge) hondjes die altijd om de voeten van de eigenaar dartelen en dan gebeurt het natuurlijk eens dat de eigenaar per ongeluk op het voetje gaat staan en dat er wat breekt.

  • Botbreuken bij katten

Wat hiervoor is geschetst gaat ook in grote lijnen op voor de kat. Maar de kat heeft door haar ondernemende gedrag nog wel eens vaker te maken met botbreuken.
Katten zijn ware geveltoeristen maar sommigen schatten hun kunnen nog wel eens te hoog in. Katten vallen regelmatig uit dakgoten, uit bomen en van schuttingen. Mits de val lang genoeg duurt heeft de kat voldoende tijd om zich om te draaien en, zoals het behoort voor een kat, op haar pootjes terecht te komen.
De uitslag van een onderzoek in New York luidde ongeveer als volgt: ”Om een redelijke kans van overleven te hebben moet een kat minimaal van de 2e verdieping vallen en maximaal van de 18e verdieping”. Het komt er op neer dat er voldoende tijd moet zijn om te draaien en dat de val ook weer van niet te grote hoogte moet zijn omdat anders de klap te hard wordt.


bij floese is er een poot geamputeerd maar ze voelt er zich goed bij......

Door haar nieuwsgierige en speelse karakter loopt de kat ook nog wel eens botbreuken op. Katten die spelen op een stapel bakstenen die vervolgens instort, of katten die zich door een kier werken van een raam of deur die net op dat moment dichtslaat. Zo komen katten ook nog wel eens aan gebroken staarten.

C. Doel behandeling

Na lichamelijk onderzoek kan de verdenking van een botbreuk of luxatie al rijzen. Door middel van röntgenonderzoek wordt dan de exacte diagnose gesteld.

Bij traumapatiënten zal de eerste diagnostiek en behandeling natuurlijk altijd gericht zijn op stabilisatie en eventueel herstel van de belangrijkste lichaamsfuncties. De behandeling van de skeletproblemen is er op gericht om het betreffende lichaamsdeel te beschermen tegen verdere schade, omstandigheden te scheppen waardoor de kansen voor herstel optimaal zijn en indien mogelijk zal er getracht worden om de functie zo spoedig mogelijk te herstellen.

Sommige aandoeningen laten geen keuze in het type behandeling. Een gewrichtsfractuur moet binnen acht uur chirurgisch hersteld worden, een verbrijzelde ondervoet (meerdere middenvoetsbeentjes gebroken) moet chirurgisch behandeld worden om vergroeiingen in de voet te voorkomen en zo zijn er nog meer gevallen.

  • De chirurgische behandeling

Bij deze behandeling komt het er op neer dat de skeletbeschadiging wordt hersteld door middel van chirurgie. De kapotte botdelen worden opgespoord en weer in de juiste positie gefixeerd. Hier zijn talloze technieken voor bekend waarbij de chirurg gebruik kan maken van stalen platen, schroeven, pennen, draad, etcetera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze behandelingsmethode vergt hoge investeringen, veel kunde en niet zelden zijn het langdurige operaties.

Dit alles maakt dat de kosten nogal op kunnen lopen. Aan de andere kant is dit een vrij zekere behandeling, de chirurg heeft alles met eigen ogen kunnen zien, de functie is meestal direct hersteld omdat de implantaten de functie van het bot (tijdelijk) overnemen. Bij dieren kunnen in een aantal gevallen de implantaten de rest van het leven aanwezig blijven, bij mensen zullen de implantaten meestal verwijderd worden maar de mens wordt ook veel ouder dus heeft langer de tijd om klachten van de implantaten te ontwikkelen.

Voordeel van deze methode is dat het dier uitwendig geen vervelende dingen heeft
en dat het de betreffende poot weer snel kan gebruiken.

Indien het een open breuk betreft die geïnfecteerd is met bijvoorbeeld straatvuil dan kan er nog van een andere techniek gebruik gemaakt worden. Dit heet een externe fixatie waarbij pinnen door de huid door de gezonde botdelen worden geplaatst. Vervolgens worden de breukdelen “gericht” en dan worden de pennen in deze stand gefixeerd met behulp van een stevige stang. Door dit met verband te omwikkelen zal het de patiënt nauwelijks hinderen.

  • De conservatieve behandeling

Soms is een bot heel “mooi” gebroken en kan een spalkverband volstaan. In sommige gevallen is chirurgische behandeling niet mogelijk en moet er wel gespalkt worden.

Spalken is in een aantal gevallen goedkoper maar dan moet wel alles in één keer goed gaan. Regelmatig bijt de hond de spalk kapot, wordt de spalk zo vies dat deze vervangen moet worden of treden er complicaties op.
Bij groeiende dieren waar gespalkt wordt vanwege een gunstige breuk kan het zo zijn dat tijdens de genezingsperiode de spalk 1-2 maal vervangen zal moeten worden vanwege de groei.
Afhankelijk van diersoort en karakter zal de ene patiënt een spalk makkelijker accepteren dan de andere en sommigen kunnen erg immobiel zijn terwijl anderen er bij wijze van spreken mee rond rennen.

Nabehandeling

Voor beide behandelingsmethodes geldt een langdurig verplichte rust. Soms zelfs met opsluiting in kooi of box. In ieder geval zal er “huisarrest” gelden, en mag er alleen even naar buiten gegaan worden met de hond voor een “kleine of grote boodschap”.


Dit is een fractuur bij een Jack Russell waar er een "verkeerde plaat" is op gezet. De plaat is doorgebogen op de fractuurhaard en deze hond moet een correctieve osteotomie ondergaan om dit op te lossen.

Op basis van zijn of haar ervaring zal de behandelende dierenarts de meest verantwoorde behandeling voorstellen. Indien er keuzes zijn laat de dierenarts dan duidelijk aangeven wat de voor- en nadelen van beide methoden kunnen zijn.
De spalkmethode kan op het eerste gezicht voordeliger lijken maar realiseer U dat als de spalk opnieuw moet worden aangebracht of als onvoldoende succes wordt bereikt met de spalkbehandeling de kosten alsnog aanzienlijk kunnen oplopen.

slotbeschouwingen

Samenvattend kunnen we stellen dat we bij gezelschapsdieren de meest uiteenlopende skeletproblemen kunnen tegenkomen. Gelukkig zijn er in België voldoende behandelingsmogelijkheden. De kosten kunnen nogal eens een bezwaar zijn zodat een verzekering het overwegen zeker waard is.
Dieren vertonen een opmerkelijk herstelvermogen en met de juiste chirurgische of conservatieve behandeling zijn veel van deze problemen adequaat op te lossen!