HEUPDYSPLASIE (HD)

Wat is heupdysplasie

Heupdysplasie is een afwijking van het heupgewricht waarbij er ontwikkelingsstoornissen zijn in zowel de heupkom (acetabulum) als in de dijbeenkop ( femurkop), die samen het heupgewricht vormen. Door die stoornissen ontstaat er speling in het heupgewricht, waardoor er botwoekeringen (artrose) kunnen ontstaan. Die artrose is verantwoordelijk voor de pijn en het manken.

 
Links een foto van een normaal bekken. Rechts een bekken met HD.

Mogelijke oorzaken

HD wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van erfelijke aanleg en externe factoren.

Erfelijke aanleg.
HD is voor ongeveer 30 % een erfelijk bepaalde afwijking van één of beide heupgewrichten. Niet alle pups van ouders met HD krijgen echter de aandoening en het HD vrij zijn van ouderdieren is geen volledige garantie dat de jonge hond klachtenvrij blijft.

Externe factoren.
Naast de erfelijke aanleg hebben voeding en beweging ook een grote invloed op het ontstaan van HD-klachten.
Overmatige belasting door bv overgewicht, een teveel aan ongecontroleerde lichaamsbeweging, traplopen en springen op jonge leeftijd en een te snelle groei kunnen een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van de heupgewrichten.
Het komt meer voor bij de middelgrote tot grote hondenrassen. Voedingssupplementen en voeding kunnen de HD vorming positief maar ook negatief beïnvloeden.
Een huisdier dat geen aanleg heeft, kan een misvormde heup krijgen door externe factoren zoals bv verkeerde beweging of overgewicht.
Daarentegen kan een huisdier die wel aanleg heeft, positief door externe factoren worden beïnvloed, waardoor minder misvorming zal ontstaan. zoals bv voedingssupplementen.

Hoe kan de heup eruit zien


Rode pijl = heupkop, gele pijl = heupkom

Bij een goed gevormd heupgewricht bestaat deze uit een kop die draait in een kom. De gladde, bolronde kop van het dijbeen draait in een diepe kom van het bekken.
De kop wordt op zijn plaats gehouden door een stevig gewrichtskapsel en omringende spieren.
Huisdieren die voldoende correcte en gecontroleerde beweging tijdens het opgroeien hebben gehad, zullen minder last hebben van HD, omdat de spieren en kapsels sterker zijn. Hierdoor blijft de kop beter in de kom zitten.


Hier zie je een heup met erge artrose aan beide kanten.

Symptomen

Huisdieren met HD kunnen hiervan ernstige hinder ondervinden. De problemen ontstaan meestal rond de leeftijd van zo'n 8 maanden, in sommige ernstige gevallen zelfs al vanaf 3 maanden. De symptomen verergeren steeds, tot op het moment dat de hond niet meer recht kan. De periode tussen de diagnose en het niet meer recht kunnen is erg variabel (van maanden tot jaren).

De symptomen zijn:

 • moeilijk opstaan na lang te hebben neergelegen, soms met pijn
 • een stijve achterhand
 • huppelen met de achterpoten, konijnengang
 • doorzakken van de achterhand
 • niet willen spelen, wandelen
 • de hielen van de hond worden naar binnen gedraaid (koehakkige stand)

U kunt zelf uw huisdier als volgt helpen :

 • overmatig lichaamsgewicht voorkomen of drastisch verminderen. Hierdoor wordt onnodige belasting van de heupgewrichten voorkomen. Wel kwalitatieve voeding geven.
 • gecontroleerde lichaamsbeweging. Hierdoor worden de gewrichten minder stijf. De spierontwikkeling stimuleren (bijvoorbeeld regelmatig korte stukjes uitlaten,  zwemmen, beperken van springen, traplopen en trekken).
 • lasertherapie om de pijn te verlichten en de 'range of motion' of beweeglijkheidscirkel te vergroten.

Wat kan er operatief aan gedaan worden:

Afhankelijk van de ernst van de aandoening en de leeftijd van de hond zijn er verschillende operatietechnieken mogelijk:

 • Femurkopexcisie

Info over deze operatie vind je hier

 • Bekkenkanteling : de hond komt enkel in aanmerking voor deze operatie als er nog géén sprake is van artrose.

Info over deze operatie vind je hier

 • Hip Toggle

Info over deze operatie vind je hier

 • Totale heupprothese

Info over deze operatie vind je hier

Nazorg van een heupoperatie

De nazorg, die door U gedaan wordt is van cruciaal belang voor de verdere genezing van de heup van uw hond.

 • De hond dient gedurende de eerste vier weken aan de leiband te lopen (ook voor een klein plasje …).
 • De wond dient schoon en zuiver gehouden te worden.
 • Na veertien dagen komt u terug om de huidhechtingen te laten verwijderen.
 • Vanaf de tweede week na operatie past u actieve massage toe d.w.z. strekken en buigen van het heupgewricht.
 • Vanaf de derde week kunt u starten met een wandeling, beginnende met 8 keer 2 minuten per dag opbouwend naar 8 keer 5 minuten per dag.
 • Voortaan kunt u in ons revalidatiecentrum "Elkoo" terecht om de revalidatie van uw hond te versnellen en aangenamer te maken. Hierbij gaat de hond verschillende sessies ondergaan van hydrotherapie waar door de gewichtloosheid de heup veel sneller zal gebruikt worden. De spiermassa zal veel sneller toenemen zonder het gewricht te belasten, wat de revalidatie uiteraard ten goede komt.
 • Na 6 weken zien wij u dan nog eens terug voor een algemene controle.

Een ander belangrijk onderdeel in de revalidatie is het geven van :

 • een ontstekingsremmer, als ontstekingsremmer en pijnstiller.
 • een voedingssupplement als artroseremmer.