Wat is urologie en wat doet een uroloog?

Definitie

Urologie is de tak van de geneeskunde waarvan de beoefenaren (de urologen dus) zich bezighouden met stoornissen betreffende de urinewegen in ruime zin.
De urologie omhelst een relatief scherp omschreven deel van het dierlijk lichaam, waarbij er echter wel overlappingen zijn met andere specialismen.
Het betreft:

  • Afwijkingen betreffende de afvoerwegen van de nier, zoals vernauwingen van de urineleider of stenen, alsmede goed- en kwaadaardige tumoren in en om de nier en aangeboren afwijkingen.
  • Afwijkingen van de urineblaas, zoals tumoren, stenen of aangeboren afwijkingen. Incontinentieklachten bij de teef en sterilisatie behoren ook tot het 'urologisch werkgebied'
  • Afwijkingen van de plasbuis en prostaat, zoals tumoren, vernauwingen en infecties.
  • Afwijkingen van de penis, aangeboren afwijkingen of tumoren.
  • Afwijkingen van de testikel, bijbal en zaadleider, zoals ontstekingen en tumoren, alsmede bijvoorbeeld sterilisaties. Ook de mannelijke onvruchtbaarheid behoort hiertoe.