Gedragsproblemen – Behandeling

Om deze gedragsstoornissen te voorkomen of te behandelen zijn er verschillende manieren o.a. :

Medicamenteuze behandeling
Deze kan nuttig zijn om de gedragstherapie gemakkelijker te laten aanslaan. Kennis van de eventuele neveneffecten en een zicht op hoe de medicijnen het gedrag beïnvloeden zijn noodzakelijk wil men ze effectief kunnen aanwenden!
2 voorbeelden van geneesmiddelen specifiek ontwikkeld voor huisdieren :

Clomicalm® : ter behandeling van honden met scheidingsangst. Als ondersteuning bij de behandeling van scheidingsangst en alleen in combinatie met gedragtherapie.
Selgian® : bij emotionele gedragsstoornissen: angst, depressie, fobieën,… Heeft antidepressieve eigenschappen.

Gedragstherapie: Gepersonaliseerde therapie zoals bv:

  • Conditionering: de hond leert op een specifieke manier te reageren op een bepaalde stimulus.
  • Tegenconditionering: vb. een hond leert zitten in ruil voor een beloning op moment dat de hond een ongewenst gedrag zou uitvoeren.
  • Systemische desensitisatie: de stimulus die het ongewenste gedrag uitlokt, wordt met een lage intensiteit aangeboden aan de hond zodat bij het dier geen reactie optreedt. Gradueel wordt dan de intensiteit van de stimulus opgedreven. Vb. bij honden die schrik hebben voor de donder kunnen we dit geluid zeer stil afspelen in een niet-bedreigende omgeving en stilaan het volume gaan opdrijven. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan een tegenconditionering.
  • Extinctie: vb. de hond blaft ’s nachts en de eigenaar roept dat de hond moet zwijgen. De hond leert dat blaffen resulteert in een interactie met zijn baasje.
    De eenvoudigste manier om dit te doen stoppen is door de hond te negeren. Eens de hond leert dat de reactie die hij verlangt niet meer optreed, zal de hoeveelheid blaffen afnemen tot een normaal niveau.
    De gedragstherapeut helpt u graag met het vinden van een juiste behandeling voor uw hond tijdens de gedragsconsulten!

Educatie van de eigenaar
Belangrijk ter preventie, behandeling en gewoon in de omgang met dieren is het “lezen van de lichaamstaal” van je dier.
Soms hebben eigenaars geen oog voor de nuances in het gedrag van hun huisdier of interpreteren ze bepaalde signalen op de verkeerde manier. Deze situatie kan aanleiding geven tot verwarring bij de hond. Vandaar de nood aan een descriptieve beschrijving van het gedrag.
Wanneer eigenaars starten met een behandelingsplan is het belangrijk dat ze het gedrag van hun huisdier en de gedragsveranderingen kunnen opmerken en interpreteren.
Bij de behandeling van een gedragsprobleem bij een dier dient dus soms ook de eigenaar “bijgeschoold” te worden! Want vaak vraagt het om wat creativiteit om tot een aanvaardbare oplossing, voor beide partijen, te komen.

Omgevingsveranderingen
Veranderingen aanbrengen in de omgeving van je huisdier is een vaak gebruikte methode in de behandeling van een gedragsprobleem. Vb. stoel wegnemen die frequent het doel is van urine markering. Vb. afkoelvijvertje voorzien in de zomer zodat de hond niet gaat graven in de tuin. Vb. ruimtes die toegankelijk zijn voor een dier beperken.

Comments are closed.