Gedragsproblemen – Consult

Belangrijk is de eerste stap die gebeurt als eigenaars, voor een gedragsprobleem bij hun huisdier, hulp zoeken.  Een gedragsconsult neemt wel wat tijd in beslag, gemiddeld 1 uur, omdat verschillende aspecten moeten onderzocht worden. Consultaties met de eigenaar én de patiënt zijn héél belangrijk om het gedrag van het desbetreffende dier te zien en ook de relatie tot zijn eigenaar(s) te kunnen observeren.

 • Het signalement is een belangrijke factor omdat sommige gedragsproblemen kunnen worden beïnvloed door de leeftijd, het geslacht en de reproductieve status d.w.z. al dan niet gecastreerd of gesteriliseerd. Zo komen bepaalde problemen meer voor bij het ene geslacht t.o.v. het andere.
  Zo zien we dat dominantieagressie meer voorkomt bij mannelijke honden dan vrouwelijke honden en vooral rond de leeftijd van het bereiken van sociale maturiteit (leeftijd van 18 tot 24 maanden).
  Meestal luidt de eerste vraag van het consult “Wat is het probleem en waarom zoekt u hulp?”. De tweede vraag is van belang omdat de eigenaars soms zelf geen probleem hebben met het gedrag van hun huisdier maar bv. de buren wel.
 • Na de eerste situering van het probleem zal getracht worden een idee te krijgen van de dagelijkse routine van je huisdier en de interacties met mensen en andere dieren. Zoals: spel (frequentie, soort, duur), eten (frequentie, soort, locatie, hoeveelheid), urineren en defeceren (frequentie, wijze), slapen (locatie), beschrijving van de leefomgeving van het dier en zijn toegankelijke plaatsen in huis. Hierbij vraagt men meestal aan de eigenaar om een gewone dag in het leven van het dier van ’s morgens tot ’s avonds te bespreken.
 • Bij een volgende stap zal het gedragsprobleem nauwkeurig worden beschreven. Het gedrag van je huisdier wordt descriptief beschreven zoals de lichaamshouding, vocalisaties,… en de situatie waarin dit gedrag werd gezien. Hierbij is belangrijk om uit te zoeken wie welk probleem heeft met het dier want niet ieder individu dat regelmatig omgaat met het dier kan hetzelfde probleem ervaren.We proberen ook te achterhalen wanneer het probleem startte. Dit is niet altijd evident aangezien bepaalde problemen vaak héél subtiel beginnen.
 • De voorgeschiedenis van het dier zoals de leeftijd van aankoop, voorgaande eigenaars, enz… en de medische voorgeschiedenis worden met de eigenaar overlopen.
 • Tijdens het gesprek zal de therapeut de interactie tussen het dier en de eigenaar, tussen de eigenaar en het dier en andere aanwezige personen observeren. Indien het nodig zou zijn wordt gevraagd aan de eigenaar om beeldopnames te maken van je huisdier dat abnormaal of ongewenst gedrag vertoont.
 • Er wordt ook een lichamelijk onderzoek uitgevoerd want bepaalde lichamelijke aandoeningen kunnen de oorzaak zijn van gedragsproblemen of kunnen ermee samengaan en het probleem versterken. Zo kan een hond met artritis (gewrichtsontsteking) bij bv. een duw, bijten van de pijn of kan een dier met een jeukende huidaandoening likletsels vertonen door overdreven lik- en kauwgedrag.
 • Nadat alle informatie is verzameld van je huisdier zal een diagnose gesteld worden met een aangepast behandelingsprogramma.

Comments are closed.