Radiologie – Algemene informatie

Digitale radiologie

Ook digitale radiologie maakt gebruik van röntgenstraling. Bij digitale radiologie worden de X-stralen omgezet in elektrische lading die wordt gemeten en omgezet naar een digitaal signaal. Het digitale signaal kan worden weergegeven op een monitor of kan worden afgedrukt op een film.

Het staat wel vast dat de resolutie van conventionele radiologie hoger is dan die van de digitale radiologie. Ook het dynamische bereik van digitale opnames is veel groter. Zo levert vrijwel elke opname een beeld dat na bewerking bruikbaar is.  Met behulp van de computer is het mogelijk de beelden te optimaliseren. Zo kan men het contrast veranderen of een foto minder donker maken.

Voordelen van digitale radiologie

 1. Reductie in stralingsgevaar
  De hoeveelheid aan straling wordt beduidend minder doordat het systeem een stuk gevoeliger is dan het conventionele systeem. Het blijft wel nodig zich te beschermen tegen de stralen. Het is dus sterk aan te raden dat iedereen, aanwezig in de röntgenruimte, een loden schort draagt.
 2. Verbeterde beeldkwaliteit
  De direct digitale opnames zijn beter van kwaliteit, hoewel dierenartsen ook tevreden zijn met de conventionele foto’s. Vooral de foto’s van de forsere lichaamsonderdelen, zoals knieën, halswervels, schedel, rug en longen, zijn veel duidelijker geworden. Direct Digitale radiologie zorgt er niet voor dat er méér te zien is, wel dat het beter te zien is.
 3. Chemicaliën
  Bij direct digitale radiologie wordt er geen gebruik gemaakt van chemicaliën voor het ontwikkelen van de opname. Dit is milieutechnisch een zeer goede vooruitgang. Dit scheelt jaarlijks tientallen liters afvoer van chemicaliën uit de praktijk. Ook is het gebruik van röntgenfilms sterk afgenomen, wat ook een positieve invloed heeft op het milieu.
 4. Archivering
  Alle opnames worden vastgesteld in het vieuwing-programma in de computer en in een back-up. Vroeger werden röntgenfoto’s in een speciaal daartoe bestemde ruimte opgeslagen, wat veel plaats in beslag neemt. Nu is het veel gemakkelijker gearchiveerde beelden terug op te roepen en te vergelijken met recente opnames.
 5. Bewerken van de beelden
  Het grote voordeel van direct digitale radiologie is de mogelijkheid om de foto op de computer te bewerken. Onze softwarepakketten maken het mogelijk de beeldgrootte, het contrast, de densiteit en de scherpte te manipuleren. Zo kan de foto geschikt gemaakt worden voor voorlichting aan de klant.
 6. Snelheid en arbeidsintensiviteit
  De tijd tussen het nemen van de foto en het verschijnen van de opname op het beeldscherm duurt ongeveer 2 seconden. Het ontwikkelen van een conventionele foto duurt ongeveer vijf minuten. Direct Digitale radiologie zorgt er op die manier voor dat veel foto’s in een korte tijdsspanne genomen en beoordeeld kunnen worden. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een digitaal beeld een stuk minder arbeidsintensief is dan het ontwikkelen van een conventionele opname.

Comments are closed.