longtumoren of longkanker

Bij de mens komen primaire longtumoren veel voor. 27% van de tumoren bij de man zijn longtumoren, waarvan 80-85% veroorzaakt wordt door roken!!!

Bij honden en katten komen primaire longtumoren zelden voor maar we zien wel frequent metatstatische longtumoren. Dit zijn tumoren die in de longen ontstaan tgv een uitzaaiing van een tumor op een andere plaats. Zo kunnen tumoren thv de uier bij een teef gemakkelijk via het lymfevatenstelsel uitzaaiien naar de longen en daar dan symptomen geven.

Wat is longkanker?

Cellen liggen aan de basis van elk orgaan. In normale omstandigheden vermenigvuldigen de cellen zich alleen als het nodig is. Wanneer het ingebouwde mechanisme van de cel wordt verstoord en de cellen zich ongecontroleerd beginnen te vermenigvuldigen, ontstaat er een gezwel of tumor.
Een goedaardige (benigne) of kwaadaardige (maligne) tumor zijn allebei celwoekeringen.
Bij een kwaadaardige tumor spreken we van kanker. Deze tumoren bestaan uit deeltjes die zich niet alleen ongebreideld en ongeorganiseerd vermenigvuldigen, maar die ook de omgevende weefsels kunnen binnendringen en via het bloed en de lymfevaten kunnen uitzaaien (metastaseren) naar andere delen in het lichaam.
De cellen van goedaardige tumoren zaaien niet uit en zijn niet levensbedreigend. Ze kunnen echter wel overlast bezorgen.


Een overzichts-en detail opname van een metatstatische longtumor bij de een negen jarige kat. De poes was geopereerd van een osteosarcoma precies 12 maanden geleden. 

Een longtumor is een gezwel dat afkomstig is van het luchtwegepitheel (opperste celweefsel van de luchtwegen).
Longcarcinoom, longtumor of longkanker zijn synoniemen voor een kwaadaardig longgezwel of maligne longtumor.
Een longcarcinoom ontstaat wanneer cellen van de luchtwegen hun normale controle verliezen, zich ongeremd verder delen, en zo over het verloop een gezwel of tumor vormen.


Links spreken we van een primaire solitaire longtumor, rechts van metastatische longtumoren

Wij spreken hier uiteindelijk over de behandeling van PRIMAIRE longtumoren, dwz, een longtumor die geen metatsase is van een andere tumor.

Diagnose van longkanker

De diagnose kan gesteld worden adhv de geschiedenis van het dier, de radiologie van de longen en gerichte biopsie met echografie van het gezwel.
Met het biopt kunnen we zien of het om een primaire tumor of metastatische tumor gaat.

Behandeling van longkanker

 1. Chirurgie
  Een operatieve ingreep kan een mogelijkheid zijn om een kwaadaardige tumor te verwijderen. Maar een operatie heeft alleen zin als de hele tumor verwijderd kan worden. Dat geldt in het bijzonder bij longkanker.
  Voor de operatie moet dus goed worden onderzocht hoe groot de tumor is en of er uitzaaiingen zijn. Ook moet bekeken worden hoe de algemene conditie van de patiënt is, en met name de functie van hart en longen is.
 2. Palliatief
  De term ‘palliatieve zorg’ is afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat ‘mantel’ betekent. Palliatieve zorg, een mantel van warmte en bescherming. Een mantel die het ongeneeslijk zieke dier door zijn baasjes wordt aangeboden in zijn laatste levensfase.
  Idealiter start palliatieve zorg op het moment dat vastgesteld wordt dat genezing niet meer mogelijk is. Bij palliatieve zorg richt de zorgverlening zich meer op het dier dan op de ziekte, meer op het verlichten van lijden, dan op het verlengen van leven.
  Er kan daarom gesteld worden dat palliatieve zorg is gericht op het toevoegen van leven aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven.