Pneumothorax of klaplong

Een pneumothorax of klaplong is de toestand waarbij er in de borstholte naast de long ook vrije lucht aanwezig is. Deze lucht drukt op de inwendige organen, dus ook op de long. Hierdoor neemt het volume van de long af en zijn de dieren kortademig. Deze kortademigheid kan zo extreem zijn dat het dier eraan sterft.

ontstaan en definitie

Normaal is de pleuraholte (borstholte) één gesloten, luchtledig geheel. Er is dus altijd en overal contact tussen het longvlies (pleura visceralis) en het borstvlies (pleura parietalis). Er kan alleen lucht in de pleuraholte komen als er ergens een opening is. Deze opening kan ontstaan van buiten uit of van binnen.

  1. Wanneer de opening van buitenaf ontstaat, (bij doorboring van de wand van de borstkas), komt er een opening in de pleura parietalis. Het gevolg is dat er lucht van buiten de borstkas naar binnen stroomt.
  2. De opening kan ook ontstaan van binnenuit, waarbij er een opening komt in de pleura visceralis. Het gevolg is dat er lucht vanuit de luchtwegen naar de pleuraholte kan stromen.

Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde : het systeem waarbij longweefsel door negatieve druk of onderdruk in de pleuraholte tegen de borstwand ‘geplakt’ zit, wordt onderbroken. De pleuraholte wordt gevuld met lucht en daardoor zal de long samenvallen. Dit heet een pneumothorax. Bij een pneumothorax zal er soms behalve lucht ook een hoeveelheid vocht en/of bloed aanwezig zijn in de pleuraholte.

traumatische pneumothorax

Bij dieren zien we meestal een pneumothorax na een RTA (road traffic accident) of bij katten na een sprong of val van een grote hoogte.

Bij een ongeval kunnen zowel het longvlies als het borstvlies (of beide) doorboord zijn. Ofwel is er een penetrerende wond (bv van een tak) die de wand van de thorax, het borstvlies en het longvlies doorboort. De lucht komt vanuit de long in de pleuraholte en doet een pneumothorax ontstaan. Indien de wond nog openstaat kan eventueel overtollige grote luchtdruk ontsnappen via de wonde aan de buitenkant en is de pneumothorax minder groot.
Als een dier bij een ongeval ribben breekt, kunnen puntige breukvlakken van de ribben soms het long en borstvlies doorboren waarbij er ook een pneumothorax ontstaat. Er kan wel bloed of vocht in de pleuraholte ontstaan bij een ongeval, dan spreken we van een haemothorax.

Deze dieren komen meestal in shock binnen en zijn heel kortademig. Doordat hun longvolume erg klein geworden is moeten ze snel ademen om voldoende zuurstof in de bloedbaan te krijgen.

behandeling

Afhankelijk van de ernst van de symptomen en de toestand van de patient is de behandeling een emergency of niet. Een kleine pneumothorax kan gewoon conservatief behandeld worden maar een grote pneumothorax met dyspnee moet operatief behandeld worden.

Bij de behandeling van een erge pneumothorax wordt er een drain (slangetje) in de borstholte gebracht, die wordt aangesloten op een opvangpot gevuld met een laagje steriel water. Via het water ontsnapt de lucht uit de borstkas, belletjes zijn dan zichtbaar.


De drain is weggenomen en de long zit weer volledig op zijn plaats.

Aan deze opvangpot kan zonodig met een vacuumsysteem lucht worden afgezogen. Als de long na enkele dagen niet meer samenvalt, ook niet na het afsluiten van de drain, kan deze weer worden verwijderd. In deze fase worden regelmatig röntgenfoto's gemaakt.

Prognose

Deze dieren blijven in de kliniek gedurende 3 à 7 dagen tot de drain verwijderd wordt. De prognose is goed.