megacolon bij dieren

Bij een megacolon is de endeldarm (rectum) en soms ook het gedeelte daarboven (het colon) veel wijder dan normaal, terwijl de elasticiteit vrijwel verdwenen is.

ontstaan van een megacolon

Door verschillende oorzaken kan er zich mest ophopen in het laatste deel van de dikke darm. Hierdoor blijft de mest te lang in de dikke darm aanwezig, waardoor er steeds meer vocht aan de mest wordt ontrokken. De mest wordt veel te droog, keihard en is moeilijk uit te persen.
Door deze verstopping gaat zich nog meer mest ophopen. Er bevinden zich te grote hoeveelheden mest in de dikke darm, waardoor de wand gaat uitrekken en slap wordt. Hierdoor kan er minder druk uitgeoefend worden op de mest.
Het 'aandrang-gevoel' wordt steeds minder en het kost erg veel moeite om de mest uit te persen.

Oorzaken van een megacolon

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een megacolon.

  • In een aantal gevallen is een ziekte verantwoordelijk voor het ontstaan van een megacolon, zoals onder andere bij hypothyreoïdie en tumoren in de dikke darm. Deze tumoren kunnen vernauwingen geven, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een megacolon.
  • In de meeste gevallen is de oorzaak van het megacolon niet duidelijk, het "idiopathisch megacolon".
    Soms komt het al op jonge leeftijd tot uiting, maar meestal zijn het oudere dieren die klachten van een megacolon vertonen.

Symptomen

De klachten van een megacolon zijn : ernstige verstopping, een opgezwollen pijnlijke buik en soms ook buikkrampen. Als het colon erg uitgerekt is kunnen de dieren last krijgen van overloopdiarree en overloopincontinentie, langs de harde mest lekt dunne mest weg, die niet opgehouden kan worden.
Als gevolg van het harde persen komen ook vaak pijnlijke kloven in de anus voor.

Diagnose en behandeling

Het beste middel om een diagnose te stellen is het nemen van een radiografie.


De harde mest is duidelijk te zien in het laatste deel van de dikke darm en het rectum.

Als behandeling stellen wij altijd eerst dieëtmaatregelen voor om de mest soepeler te maken. We werken met laxeermiddelen.

Als dit niet helpt gaan we chirurgisch het aangetaste stuk darm "in blok" wegnemen. Dit is eigenlijk de enige oplossing voor een beter leven voor uw dier.