aandoeningen van de oogleden : ectropion

  • Wat is ectropion?

Onder ectropion verstaan we het naar buiten krullen van (delen van) de onderste ooglidrand.
Van een te ruime oogspleet wordt gesproken als de oogspleet duidelijk ruimer is dan noodzakelijk om de sclera (wit van het oog) te bedekken.
Aangezien de ooglidrand naar beneden hangt gaat het oog sneller uitdrogen en kunnen stof en vuil gemakkelijker het oog gaan infecteren. Zo ontwikkelen deze honden een chronische conjunctivitis.

    Een 4 jarige labrador Retriever met erge ectropion

Het komt voornamelijk voor bij Bloedhond, Sint-Bernard en de Clumber Spaniel.

  • Wat doen we eraan?

Als behandeling gaan we operatief een V-Y plastie doen. Hieronder ziet U hoe dat gedaan wordt. Eerst wordt een driehoek uit de ooglidrand weggesneden waarvan de hoogte gelijk is aan de basis van de driehoek. Daarna wordt de wonde in een Y-vorm dicht gehecht met afzonderlijke hechtingen.

  • Foto 1 : ectropion bij een Golden Retriever.
  • Foto 2 : insnede wordt gemaakt.
  • Foto 3 : het resultaat na de insnijdingen.
  • Foto 4 : de maat wordt genomen om te zien of de insnijdingen goed gedaan zijn.
  • Foto 5 : de wonde wordt intra dermaal gehecht, dwz hechtingen in de huid.