Ontsteking van het oog : uveïtis

Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Een aantal dieren kan het licht niet goed verdragen, soms is het oog pijnlijk en rood. Uveïtis kan heel plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of met zeer geleidelijk waziger zien. Het kan in één oog voorkomen of afwisselend in één van beide ogen, of in beide ogen tegelijkertijd.

Verschillende vormen van Uveïtis

Uveïtis wordt ingedeeld in drie vormen, afhankelijk van de plaats in het oog waar de ontsteking het hevigst is.

Deze vormen zijn :

  • Uveïtis anterior (aan de voorkant)
  • Uveïtis intermedia (midden in)
  • Uveïtis posterior (aan de achterkant)


Uveïtis bij een hond

Soms is het onderscheid niet goed mogelijk. Er kan ook sprake zijn van een ontsteking in het hele oog (panuveïtis). Deze indeling is van belang, omdat de verschillende vormen van uveïtis een verschillend beloop hebben. Het verloop bepaalt onder andere de keuze van de behandeling.
Bij een uveïtis zijn de aangrenzende lagen, zoals netvlies en harde oogrok, meestal ook betrokken bij de ontsteking.

Diagnose en oorzaak

Met een normaal oogheelkundig onderzoek kan de dierenarts vaststellen of er sprake is van uveïtis. Bij dit onderzoek zullen de pupillen met oogdruppels verwijd worden. Dit veroorzaakt tijdelijk wazig zien. Het is vaak niet mogelijk bij dit eerste onderzoek vast te stellen wat de oorzaak is.
Bijkomende onderzoeken kunnen zijn : bloedonderzoek, serologie voor toxoplasmose, echografie van het oog, oogvochtanalyse.....

Bij honden vinden we volgende aandoeningen die geassocieerd zijn met uveïtis : ehrlichiosis, Rocky Mountain Spotted fever, Lyme's disease en brucellose. Bij katten vinden we regelmatig : Feline Leukemia Virus (FELV), Feline Infectious Peritonitis (FIP), Feline Immunodeficiency Virus or Feline AIDS (FIV), toxoplasmose.....

Uveïtis is in veel gevallen een onderdeel van een algemeen ziekteproces. Om deze reden is de oogontsteking dan een onderdeel van de ontsteking.
Tegenwoordig is het steeds vaker mogelijk een oorzaak of een mogelijk verband op te sporen.

Verloop

Alle vormen van uveïtis kunnen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen.
Uveïtis kan zeer wisselend verlopen, het kan éénmalig optreden, maar ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige perioden en perioden waarin het ontstekingsproces toeneemt.
De ontsteking kan verschillende delen van het oog beschadigen. Bekende problemen zijn: hoornvlies-afwijkingen, staar (cataract), verhoogde oogboldruk (glaucoom) en netvliesschade.

behandeling

De behandeling is vooral gericht op het voorkomen van schade aan het kwetsbare netvlies. Deze schade is vaak onherstelbaar. Uveïtis wordt in het algemeen met ontstekingsremmende middelen behandeld.
Bij een bekende oorzaak kan een doelgerichte therapie worden voorgeschreven.
Corticosteroïden zijn effectieve ontstekingsremmende medicijnen die bij uveïtis-patiënten in verschillende sterktes en verschillende vormen (oogdruppels, tabletten of injecties) worden toegepast.

De voordelen van het gebruik van corticosteroïden wegen op tegen de nadelen, omdat anders het gezichtsvermogen sterk kan worden aangetast. Andere medicijnen die worden voorgeschreven zijn pupilverwijdende oogdruppels deze voorkomen verkleving van de pupil met de lens en verlichten de pijn.

Controle

Om bij langdurige uveïtis complicaties tijdig op te sporen en te behandelen is regelmatige controle noodzakelijk.
Tijdens deze controles is overleg tussen patiënt en dierenarts over de behandeling van belang.