Uw Privacy

Uw Privacy is belangrijk voor ons.

'Dierenkliniek Causus' respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website.  Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via onze website en het gebruik dat 'Dierenkliniek Causus' van deze gegevens maken, is strikt in overeenstemming met de be-palingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Bij het invullen van een elektronisch formulier vragen 'Dierenkliniek Causus' u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren. Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, en worden enkel gebruikt voor promotie van 'Dierenkliniek Causus'.

Wanneer het niet uw bedoeling was uw emailadres uit onze mailinglijst te laten verwijderen, gelieve dan een email te sturen naar causus@anicura.be uiteraard kan u zich ook altijd gewoon opnieuw inschrijven in het daarvoor bestemd formulier op onze website.